Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên App Mobile

Gồm có 2 hình thức sử dụng đăng nhập tài khoản trên App

TH1:  Có thể sử dụng tài khoản mà bạn đã đăng ký trên web: coctia.com

TH2: Có thể tạo tài khoản trực tiếp trên App Mobile rồi sử dụng đăng nhập trên web: coctia.com


TH1: Các bạn có thể tham khảo bài viết –>  Hướng dẫn đăng ký và quản lý tài khoản

TH2:

Bước 1: Truy cập App Mobile

Bước 2: Click Đăng ký ngay 

Bước 3: Đăng ký đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 4: Ấn nút Đăng ký 

Hướng dẫn mua hàng trên App mobile Coctia