Bước 1: Vào tài khoản coctia trên App mobile

Bước 2: Ấn mục MUA HÀNG 

Bước 3: Chọn website + taobao, tmall, 1688, JD, 1 link b có sẵn để đặt hàng

Bước 4: Click kính núp Tìm kiếm sản phẩm cần mua bằng tiếng việt 

Bước 5: Điền từ khóa cần tìm cd: Quần Nam == > ấn nút TÌM KIẾM 

Bước 6: Click sản phẩn phậm các bạn định đặt hàng

Bước 7: Hạ sản phẩn vào giỏ hàng

Bước 8: Vào Giỏ hàng các bạn chọn đầy đủ các mục thuộc tính và số lượng sản phẩm theo ô vuông khoanh trên ảnh

==>> Ấn THÊM VÀO GIỎ HÀNG 

Giao diện GIỎ HÀNG ===>> Click vào đơn đang giỏ hàng 

Bước 9: Giao diện trong đơn đang ở giỏ hàng. Các bạn có thể chọn thêm các dịch vụ của Cóc Tía cung cấp     

===>>> Sau đó ấn ĐẶT CỌC 

Bước 10: Hoàn thành đặt hàng 1 đơn hàng.

Hướng dẫn Nạp ví và Rút ví để đặt hàng 

Chính Sách & Quy Định

 Hướng dẫn hệ thống 

KINH NGHIỆM ORDER