Bước 1: Đăng nhập tài khoản mua hàng trung quốc trên website coctia.com

Bước 2: Bạn vào menu phần  Đơn hàng

Bước 3: Truy cập menu  Tạo đơn hàng ký gửi 

Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin và địa chỉ nhận hàng của bạn ký gửi vào các ô 1 – 2 -3 -4 -5

Bước 5: Bạn thêm Mã vận đơn ký gửi

 

Bước 6: Bạn thêm đầy đủ các thông tin vào mục khoanh đỏ đơn hàng

Hoàn thành đơn hàng 

BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN KÝ GỬI CÓC TÍA

Chính sách vận chuyển

Dịch vụ thanh toán hộ