Hướng dẫn thanh toán hộ Taobao 1688 – Nạp tiền tài khoản Ngân hàng Trung Quốc – Mua bán ngoại tệ RMB

Gồm 2 bước để yêu cầu thanh toán hộ, nạp tiền ngân hàng, mua bán ngoại tệ RMB, CNY

Bước 1:

Vào tab “ Yêu cầu thanh toán hộ”, màn hình hiển thị danh sách yêu cầu thanh toán hộ.
Click “ Thêm mới” để ở màn hình yêu cầu thanh toán hộ.

Bước 2:

1. Nhập số điện thoại Alipay (Không bắt buộc)
2. Tên tài khoản Alipay, nếu chưa có tên tài khoản này thì điền Số điện thoại đăng ký tài khoản
Link hướng dẫn đặt tên tài khoản Alipay:
3. Nhập số tiền tệ đơn hàng
4. Nhập ghi chú đơn hàng
5. Nhấn “Gửi yêu cầu” để thực hiện thanh toán
6. Nạp tiền vào tài khoản để Cóc Tía thực hiện giao dịch thành công

Sau khi khách hàng gửi yêu cầu thanh toán hộ thành công, nhân viên kế toán sẽ nhận được thông báo và xử lý yêu cầu thanh toán hộ.

Thanh toán Wechat 

B1: Vào tab “ Rút tiền tệ”, hiển thị màn hình danh sách yêu cầu rút tệ.

Click “ Thêm mới” để mở màn hình tạo mới yêu cầu rút tệ.

Bước 2:

  1. Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc.
  2. Click “ Gửi yêu cầu”

Khi khách hàng gửi yêu cầu rút tiền tệ thành công, thì nhân viên nhận được thông báo và xử lý yêu cầu rút tiền.

Note: Khách hàng cần chú đến tỷ giá tệ hiện tại để xem xét việc yêu cầu rút tệ.

Thanh toán hộ Alipay các bước trên tài khoản taobao, 1688