Mục đích:
Giúp khách hàng chọn và đặt các sản phẩm với các thông tin về số lượng/màu sắc/kích thước tại mỗi shop/xưởng trên 1688, taobao,…về Giỏ hàng của Khách hàng trên hệ thống Coctia .
Các bước thực hiện:
Bước 1: Khách hàng tìm kiếm và vào 1 trang chi tiết 1 sản phẩm và tiến hành đặt hàng sản phẩm đó -> Xem hướng dẫn tìm kiếm nguồn hàng Tại đây.
-> Hệ thống sẽ hiển thị màn hình như dưới đây. Trong đó các vùng được đánh dấu là các thông tin mà Coctia chèn vào để giúp Khách hàng có thể hiểu được các thông tin căn bản của sản phẩm, bao gồm: Tỷ giá, Giá bán/1 sản phẩm tùy vào số lượng mua, Màu sắc, Kích thước

Bước 2: Khách hàng chọn từng màu sắc và trên các kích thước tương ứng với màu sắc đó Khách hàng nhập số lượng cần mua.
Lưu ý:
– Đối với sản phẩm chỉ có 1 màu hoặc không có màu mà chỉ có các kích thước -> Khách hàng chỉ cần nhập số lượng trên kích thước muốn mua
– Mỗi lần chọn qua extension chỉ trên 1 màu sắc của sản phẩm
– Nhập số lượng mua trên từng kích thước phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng còn trong kho
– Nhập tổng số lượng mua phải lớn hơn hoặc bằng số lượng mua tối thiểu mà shop/xưởng yêu cầu.
Bước 3: Chọn Chuyên mục tương ứng của sản phẩm bằng cách chọn trong danh sách chuyên mục.

Bước 4: Nhấn nút Thêm vào giỏ hàng -> Sản phẩm được thêm vào Giỏ hàng thành công

-> Hoàn tất đặt hàng cho sản phẩm của chỉ 1 màu sắc vừa chọn