Hiện nay lượng truy cập 3 website taobao.com, tmall.com và 1688.com thường xuyên bắt đăng nhập mới có thể xem được nội dung sản phẩm.
Để tạo tài khoản tại website Taobao.com, bạn có thể làm theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào đường link đăng ký:
https://reg.taobao.com/member/reg/fill_mobile.htm

Khi hiện bảng điều khoản dịch vụ, bạn nhấn vào nút cam chấp nhận điều khoản

Bước 2: Nhập số điện thoại

Sau khi nhập số điện thoại, click chọn ô màu cam – đồng ý.
Bước 3: Nhập mã xác nhận
Sau khi đăng ký, sẽ có mã xác nhận gửi về số điện thoại của bạn, bạn nhập mã xác nhận vào ô như trong hình

Nhập mã xác nhận và chọn ô màu cam

– Bước 4: Tạo tài khoản
Bạn tạo mật khẩu và tên đăng nhập như hướng dẫn, sau khi nhập xong, nhấn nút hoàn thành.

Lưu ý: Mật khẩu gồm 6 – 20 ký tự, bao gồm cả chữ và số
Tạo tài khoản thành công