Bước 1: Đăng nhập tài khoản mua hàng trung quốc trên máy PC web Cóc Tía

Bước 2: Mở Link ví dụ tượng trưng

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-1670707750.14.67e959dde2euLV&id=574868042278&fbclid=IwAR3HEcD28r1JdHpFISvmxZbnHacBhcvMalenUtdogpGv75J3EL9KA1PAhE4

Bước 3: Ấn OK 

Bước 4: Link zara muốn đặt: https://www.zara.cn/cn/zh/%E6%8A%93%E7%BB%92%E5%A4%A7%E8%A1%A3%E5%A4%96%E5%A5%97-p02969256.html?v1=33837714&v2=880040

Bước 5: Vào giỏ hàng check lại các thông tin nhận đặt hàng. Xác nhận đơn hàng Sau khi Cóc Tía chỉnh lại giá đơn hàng chuẩn. 

Bước 6: Đặt Cọc. 

Thành công đơn hàng hãng