In: October 2020

20
Oct

Coctia thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 20/10/2020

Kể từ 15h00 ngày 20/10/2020, Coctia điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến…

19
Oct

TẠM DỪNG KHAI THÁC TUYẾN CHUYỂN PHÁT ĐƯỜNG BIỂN 19/10/2020

Kính gửi Quý Khách Hàng, Do tình hình thông quan đường biển nhiều thay đổi vì…

14
Oct

Thông báo thay đổi tỷ giá nhân dân tệ 15/10/2020

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 ngày 15/10/2020, Coctia điều chỉnh tỷ giá đồng…

08
Oct

Thông báo thay đổi tỷ giá nhân dân tệ 09/10/2020

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 ngày 09/10/2020, Coctia điều chỉnh tỷ giá đồng…

08
Oct

Coctia thông báo điều chỉnh tăng phí VCQT

Kính gửi Quý Khách Hàng, Căn cứ vào tình hình thực tế, cùng với tuyến CHUYỂN…