In: November 2020

24
Nov

Coctia thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 25/11/2020

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 ngày 25/11/2020, Coctia điều chỉnh tỷ giá đồng…

10
Nov

Coctia thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 10/11/2020

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 16h00 ngày 10/11/2020, Coctia điều chỉnh tỷ giá đồng…

03
Nov

Ngày lễ độc thân 11/11

Xuất phát từ một trào lưu của giới trẻ, chắc khó có ai có thể ngờ…