BẢNG GIÁ DỊCH VỤ DÀNH CHO HÀNG ORDER

GIÁ TRỊ MỘT ĐƠN HÀNG BAO GỒM:

1 – TIỀN HÀNG: Là tiền hàng của đơn hàng phải thanh toán cho nhà cung cấp, bằng tổng số tiền hàng của tất cả các links sản phẩm chứa trong đơn hàng đó ( không bao gồm các links sản phảm có trạng thái HUỶ )

Trong đó : Tiền hàng của 1 links sản phẩm = Đơn giá * số lượng đặt

2 – PHÍ MUA HÀNG: Là phí dịch vụ giao dịch mà khách hàng trả cho Cóc Tía để giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua đơn hàng cho quý khách theo yêu cầu trên đơn.

3 – PHÍ CHUYỂN PHÁT NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC ( NẾU CÓ ): Là chi phí phải trả cho đơn vị chuyển phát nội địa Trung Quốc để chuyển phát hàng hóa của khách hàng từ địa điểm của người bán tới kho của Cóc Tía tại Trung Quốc . Phí này Cóc Tía là đơn vị trung gian thu hộ từ khách hàng để trả cho đơn vị chuyển phát.

Phí chuyển phát này tùy vào mỗi shop và không có 1 mức phí cụ thể. Thông thường, các shop trên taobao.com, tmall.com thường miễn phí khoản chuyển phát này cho khách hàng.

4 – PHÍ CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ ( TRUNG QUỐC – VIỆT NAM ): Là chi phí chuyển hàng từ Trung Quốc về các kho của Cóc Tía tại Việt Nam.

5 – PHÍ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( NẾU CÓ ): GIA CỐ HÀNG HOÁ, KIỂM ĐẾM, ĐÓNG KIỆN GỖ.

– Đóng gỗ, gia cố là hình thức hạn chế rủi ro đối với các mặt hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển. Khi đặt hàng Khách hàng có thể tùy chọn dịch vụ GTGT này. Xem chính sách chi tiết tại đây.

– Là phí dịch vụ GTGT mà Khách hàng phải trả cho Cóc Tía nếu sử dụng dịch vụ kiểm đếm. Gói dịch vụ này đảm bảo sản phẩm không bị người bán giao thiếu hoặc giao lỗi. Khi đặt hàng quý khách có thể tùy chọn sử dụng gói dịch vụ này. Xem chi tiết chính sách tại đây.

TRONG ĐÓ :

1 – TIỀN HÀNG

Là tiền hàng của đơn hàng phải thanh toán cho nhà cung cấp, bằng tổng số tiền hàng của tất cả các links sản phẩm chứa trong đơn hàng đó ( không bao gồm các links sản phảm có trạng thái HUỶ )

Trong đó : Tiền hàng của 1 links sản phẩm = Đơn giá * số lượng đặt

2 – PHÍ MUA HÀNG

Phí dịch vụ mua hàng = Tiền hàng * % phí dịch vụ ( không bao gồm phí ship Trung Quốc )

Phí mua hàng sẽ được hiển thị ngay sau khi đặt cọc thành công 1 đơn hàng, được tính theo từng mức tương ứng như bảng trên.

Ví dụ: Đơn hàng A001_3 có giá trị đơn hàng là 30.000.000 VNĐ trong đó tiền hàng là 27.000.000 VNĐ có % tính phí là 1,2% –>> Phí mua hàng: 27.000.00*1,2%= 324.000 VNĐ

Lưu ý: Nếu phí mua hàng sau khi tính < 5.000 VNĐ => Mặc định phí mua hàng tối thiểu là 5.000 VNĐ

3 – PHÍ CHUYỂN PHÁT NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC ( NẾU CÓ ): Là chi phí phải trả cho đơn vị chuyển phát nội địa Trung Quốc để chuyển phát hàng hóa của khách hàng từ địa điểm của người bán tới kho của Cóc Tía tại Trung Quốc . Phí này Cóc Tía là đơn vị trung gian thu hộ từ khách hàng để trả cho đơn vị chuyển phát.

Phí chuyển phát này tùy vào mỗi shop và không có 1 mức phí cụ thể. Thông thường, các shop trên taobao.com, tmall.com thường miễn phí khoản chuyển phát này cho khách hàng.

4 – PHÍ CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾ ( TRUNG QUỐC – VIỆT NAM ): Là chi phí chuyển hàng từ KHO QUẢNG CHÂU Trung Quốc về các kho của Cóc Tía tại Việt Nam.

Với tất cả các kiện hàng, chúng tôi sẽ tính cân nặng theo 2 cách:
4.1. Cân nặng thực: là cân nặng thực tế của kiện hàng.
4.2. Cân nặng quy đổi: là cân nặng được quy đổi theo thể tích được tính theo công thức:Dài*Rộng*Cao/9.000
– Nếu cân nặng quy đổi > cân nặng thực tế của kiện hàng, chúng tôi sẽ tính PVC theo cân nặng quy đổi.
– Nếu cân nặng quy đổi < hoặc bằng cân nặng thực tế của kiện hàng, chúng tôi sẽ tính PVC theo cân nặng thực tế.

Phí chuyển phát hàng hóa CocTia có 03 gói chuyển phát:

  1. CHUYỂN PHÁT THƯỜNG (CPT): Thời gian hàng về Hà Nội từ 03-05 ngày, thời gian hàng về TP.HCM từ 04-06 ngày trong điều kiện thông quan thông thường. Bảng phí như sau:

 

2 . CHUYỂN PHÁT NHANH (CPN): Cam kết thời gian hàng về Hà Nội từ 02-03 ngày, thời gian hàng về TP.HCM từ 03-04 ngày. Bảng phí như sau:

3.CHUYỂN PHÁT ĐƯỜNG BIỂN (CPB): Thời gian hàng về Hà Nội từ 12-15 ngày, thời gian hàng về TP.HCM từ 10-12 ngày trong điều kiện thông quan thông thường. Bảng phí như sau:

4 . CHUYỂN PHÁT TIẾT KIỆM ( CPTK ): Chuyển phát Tiết kiệm áp dụng cho những đơn hàng có trọng lượng từ 50kg trở lên, đồng thời áp dụng cho tất cả các loại hàng hóa, trừ mặt hàng Quốc cấm. Thời gian hàng về Hà Nội từ 05-07 ngày, thời gian hàng về Sài Gòn từ 07-10 ngày. Bảng phí như sau:

5 – PHÍ GIÁ TRỊ GIA TĂNG :

Bao gồm: phí kiểm đếm, phí đóng gỗ, phí gia cố. Khoản phí giá trị gia tăng Khách hàng tuỳ chọn có thể sử dụng dịch vụ phí này hoặc không, tuỳ thuộc vào tính chất hàng hoá của Khách hàng khi đặt hàng.

5.1: PHÍ KIỂM ĐẾM: Là phí dịch vụ GTGT mà Khách hàng phải trả cho Cóc Tía nếu sử dụng dịch vụ kiểm đếm. Gói dịch vụ này đảm bảo sản phẩm không bị người bán giao thiếu hoặc giao lỗi. Khi đặt hàng quý khách có thể tùy chọn sử dụng gói dịch vụ này.

Phí kiểm đếm hiển thị khi đơn hàng được chuyển trạng thái sang Đã mua hàng. Phí kiểm đếm trung bình trên 1 sản phẩm được tính theo Tổng số lượng sản phẩm của đơn hàng và Đơn giá trung bình của 1 sản phẩm.

Lưu ý: Trong trường hợp đơn hàng có số lượng sản phẩm rất lớn và cùng chủng loại, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn.

Ví dụ: Đơn hàng có 150 sản phẩm, Tiền hàng là 5,000,000 VNĐ

  • Đơn giá/SP trung bình = 5,000,000/150= 33,333 VNĐ quy đổi thành 9,4 Tệ < mức 10 Tệ
  • Đơn giá kiểm đếm là 700 VNĐ
  • Phí kiểm đếm của đơn hàng = 700*150= 105,000 VNĐ

5.2 : PHÍ ĐÓNG GỖ, PHÍ GIA CỐ: Là hình thức hạn chế rủi ro đối với các mặt hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển. Khi đặt hàng Khách hàng có thể tùy chọn dịch vụ GTGT này.

Phí đóng kiện gỗ,gia cố bao gồm phí gia công và vật dụng sử dụng để đóng kiện, được Cóc Tía quy đổi phí theo cân nặng tính tiền của kiện sau khi gia cố như sau:

(*) Cân nặng quy đổi của kiện = [Dài (cm) X Rộng (cm) X Cao (cm)] / 9000

Ví dụ: Kiện có cân nặng tính phí là 1,67kg => Chi phí gia cố của kiện là 18.000đ

Phí đóng kiện gỗ của 1 đơn hàng = Tổng phí đóng kiện gỗ của tất cả các kiện gỗ chứa trong Đơn hàng đó

6. PHÍ LƯU KHO

Là phí mà Khách hàng phải trả cho Cóc Tía khi kiện hàng được lưu tại kho Việt Nam của Cóc Tía quá thời gian theo quy định. Thông thường khi 1 kiện hàng về kho Việt Nam, Cóc Tía sẽ lưu kho tối đa 7 ngày, quá 7 ngày bắt đầu tính phí.

Phí lưu kho của đơn hàng sẽ bằng phí lưu kho của tất cả các kiện hàng thuộc đơn hàng đó (nếu có).

Phí lưu kho được tính theo công thức sau: Phí lưu kho của kiện = Số ngày lưu kho (tính phí) * Cân nặng tính tiền của kiện * 1000 VNĐ

Ví dụ: Thời gian nhập kho tại Việt Nam là 12:00 am ngày 04/12. Sau 12:00 am ngày 11/12, chúng tôi bắt đầu tính phí lưu kho cho kiện.

 

BẢNG GIÁ DÀNH CHO HÀNG KÝ GỬI TẠI KHO QUẢNG CHÂU

Là đơn hàng Khách hàng tự giao dịch với Nhà cung cấp (NCC) để mua hàng, nhờ CocTia vận chuyển hàng hóa từ kho của CocTia ở Quảng Châu về Việt Nam.

Thời gian vận chuyển hàng TQ – HN : 3-5 ngày

Thời gian vận chuyển hàng TQ – HCM : 4-6 ngày

KÍ GỬI CHUYỂN PHÁT ĐƯỜNG BIỂN : :Thời gian hàng về Hà Nội từ 12-15 ngày, thời gian hàng về TP.HCM từ 10-12 ngày trong điều kiện thông quan thông thường. Bảng phí như sau:

 

KHÁCH HÀNG BUÔN LỚN VUI LÒNG LIÊN HỆ 0985.353.888 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT!

Comments are closed.